Työhyvinvointi on tärkeä osa yrityskulttuuria ja -strategiaa. Työn ilo ja henkilöstön hyvinvointi näkyvät asiakkaille laatuna ja hyvänä palveluna. Toimivassa työyhteisössä tunnistetaan piilevätkin voimavarat.
YRITYS ASIANTUNTIJAVERKOSTOT PALVELUT MATERIAALIT REFERENSSIT YHTEYSTIEDOT
 
Työhyvinvointipalveluita vuodesta 1995 lähtien   Sivujen työhyvinvointi sisältöä päivitetään parhaillaan, ja sivut uudistuvat    
 
 
 
 
TYÖHYVINVOINTIPALVELUT
KEHITTÄMISPROJEKTIT
KOULUTUS
HYVINVOINTIVALMENNUS
 
 
TOIMINTA-AJATUS
TAUSTA JA HISTORIA
ASIANTUNTIJAVERKOSTO
 
 
 
  Ammattiosaamisen lisäksi ihmisillä on paljon henkilökohtaista osaamista ja kokemusta. Omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden hyödyntämisen mahdollisuus luo iloa ja innostusta työhön sekä kasvattaa työpaikan resursseja. Syntyy arjen innovaatioita. Tunnistettu ja tiedostettu haaste voi olla mahdollisuus kehittyä ja luoda uutta. Näkökulma ohjaa toimintaa - joko rajoittaa tai innostaa. Usko tavoitteisiin ja onnistumiseen antaa ”siivet” kehittämistyölle. Aina on olemassa pieni mahdollisuus, ja usein pienet asiat ovat juuri niitä isoja, vaikuttavia asioita. Kehittämistyössä jo itse prosessi on merkityksellinen - se antaa mahdollisuuden harjoitella vuoropuhelua ja yhteistoimintaa. Yhteinen näkemys muodostuu vähitellen vuoropuhelun kautta, ja kokonaisuus on helpompi hahmottaa kun kaikilla on sama tieto asioista.   Yhteiskehittäminen lisää avoimuutta ja luottamusta. Osallistava työtapa voi tuntua haasteelliselta kaikille osapuolille: sekä vastuun antaminen että vastaanottaminen voi olla vaikeaa. Pysyvä ja sisäistynyt muutos vaatii jokaiselta omakohtaista pohdintaa ja osallistumista. ”Ylhäältä annettu” siirtyy harvoin käytännön toiminnaksi. Kun ihmiset saavat osallistua, toiminta ja kehitys ohjautuvat olemassa olevista tarpeista ja lähtökohdista. Todelliset arvot, toimintatavat ja yrityskuva syntyvät työpaikan sis
   
Työelämän pirstaleisuus, koveneva kilpailu ja oman aseman puolustaminen vaikeuttavat yhteistyötä erityisesti rajapinnoissa. Tulevaisuuden monitahoisia haasteita ei kukaan pysty ratkaisemaan yksin, vaan tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä yli rajojen. Kokonaisuus voi olla vahva ja toimintakykyinen pitkällä aikavälillä vain, jos sen kaikki osat voivat hyvin. Työhyvinvointi on tärkeä osa yrityskulttuuria ja -strategiaa. Työn ilo ja henkilöstön hyvinvointi näkyvät asiakkaille laatuna ja hyvänä palveluna. Toimivassa työyhteisössä tunnistetaan piilevätkin voimavarat. Jokaisella on mahdollisuus kukoistaa ja tuoda oma panoksensa yhteiseksi hyväksi. Kuulluksi tuleminen ja läsnäolo vahvistavat osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Hyvinvoivalla työpaikalla kaikki voittavat, ja kokonaisuus on enemmän kuin yksittäisten osien summa. Tasavertainen kumppanuus luo pohjaa yhdessä oppimiselle ja kehittämiselle.  
   
Työstä voi nauttia vaikka se ei aina olisikaan pelkästään kivaa. Tärkeää on se, että voi ymmärtää oman panoksensa osana laajempaa kokonaisuutta. Ihminen voi hyvin kun hän saa olla kokonainen persoona niin työssä kuin vapaa-ajallaan. Mahdollisuus hyödyntää omia henkilökohtaisia voimavaroja, kokemusta ja osaamista myös ammattiroolin ulkopuolelta tuovat työhön sisältöä ja iloa.    
 
19.02.2015
Terveyskunto Oy
Vahveropolku 9 F
02730 ESPOO,
Gsm 050 66248
Työhyvinvointi pitää henkilökunnan vireänä