YRITYS PALVELUT MATERIAALIT REFERENSSIT YHTEYSTIEDOT
 
 
ALOITUSSIVULLE KESTÄVÄÄ TYÖHYVINVOINTIA
 
 
TYÖHYVINVOINTIPALVELUT
KEHITTÄMISPROJEKTIT
KOULUTUS
HYVINVOINTIVALMENNUS
 
TOIMINTA-AJATUS
TAUSTA JA HISTORIA
ASIANTUNTIJAVERKOSTO
 
 
 
 
 
 
 


 
Kumppanuus
Työnilo
Yhdessä oppien ja kehittyen
Haasteista mahdollisuuksiin
Osallisuus ja kuulluksi tuleminen
Voimavarat ja vahvuudet
 

Työhyvinvointipalveut Työhyvinvointipalvelut
Kehittämisprojektit Kehittämisprojektit
Hyvinvointivalmennus Hyvinvointivalmennus
Hyvinvointivalmennus Koulutus, materiaali tulossa


Kestävää työhyvinvointia yhdessä kehittämällä

Terveyskunto Oy tarjoaa laaja-alaista asiantuntemusta ja tukea työhyvinvoinnin edistämiseksi. Kehittämistyön lähtökohtana ovat aina työpaikan tarpeet. Tavoitteen ympärille on mahdollista koota kulloinkin tarvittavat yhteistyökumppanit ja asiantuntijat.

Työhyvinvointi luodaan työpaikalla - sitä ei voi ulkoistaa eikä se toteudu vain paperilla. Yksittäiset toimenpiteet eivät riitä, vaan tarvitaan yhteistä näkemystä työhyvinvoinnin tekijöistä juuri tässä työpaikassa. Ulkopuolinen asiantuntija voi auttaa löytämään uusia näkökulmia sekä tukea prosessin tavoitteellista etenemistä.

Oleellista on, että kaikilla osapuolilla on mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluksi. Johdon rooli on erityisesti mahdollistaa kehittämistyö, sen käytäntöön vieminen ja ylläpitäminen.

Työhyvinvoinnin edistäminen on tärkeä osa yrityksen normaalia toimintaa. Käytännössä se tarkoittaa mm. yhdessä toimimista, työtehtävien selkeyttä ja sujuvuutta, arvostavaa ja avointa vuoropuhelua sekä työn tekemisen edellytysten tukemista.

Esimerkki työhyvinvoinnin kehittämisprosessin etenemisestä:
1. Nykytilan selvitys
2. Yhteisen näkemyksen muodostaminen: Mistä työhyvinvointi juuri meidän työpaikallamme koostuu?
3. Yhteisistä tavoitteista ja toimintatavoista sopiminen
4. Työhyvinvointisuunnitelman tekeminen
5. Suunnitelmasta teoiksi ja vakiintuneiksi toimintatavoiksi
6. Työhyvinvointi osaksi normaalia yritystoiminnan suunnittelua ja seurantaa

Työntekijät ovat yrityksen ”käyntikortti”, ja ihmisten valinnoissa arvot tulevat korostumaan. Aito työn ilo näkyy tekoina ja toimintana. Työhyvinvointi kannattaa sekä yksilön että yrityksen näkökulmasta. Hyvinvointi mahdollistaa työn tekemisen, ja työ luo hyvinvointia. Kun työt sujuvat ja töissä viihdytään, niin henkilöstö voi hyvin, asiakkaat saavat parempaa palvelua, ja yritystoiminta on kestävällä pohjalla.

 

 
Terveyskunto Oy
Vahveropolku 9 F
02730 ESPOO
Gsm 050 66248
 
Työhyvinvointi pitää henkilökunnan vireänä