YRITYS PALVELUT MATERIAALIT REFERENSSIT YHTEYSTIEDOT
 
 
ALOITUSSIVULLE HAASTEISTA MAHDOLLISUUKSIIN
 
 
TYÖHYVINVOINTIPALVELUT
KEHITTÄMISPROJEKTIT
KOULUTUS
HYVINVOINTIVALMENNUS
 
TOIMINTA-AJATUS
TAUSTA JA HISTORIA
ASIANTUNTIJAVERKOSTO
 
 
 
 
 
 
 


 
Kumppanuus
Työnilo
Yhdessä oppien ja kehittyen
Haasteista mahdollisuuksiin
Osallisuus ja kuulluksi tuleminen
Voimavarat ja vahvuudet
 

Tunnistettu ja tiedostettu haaste voi olla mahdollisuus kehittyä ja luoda uutta. Näkökulma ohjaa toimintaa - joko rajoittaa tai innostaa. Usko tavoitteisiin ja onnistumiseen antaa ”siivet” kehittämistyölle. Aina on olemassa pieni mahdollisuus, ja usein pienet asiat ovat juuri niitä isoja, vaikuttavia asioita.

Riskit ja uhat on hyvä tiedostaa, mutta kehittämistyössä on mahdollista lähteä liikkeelle myös jo olemassa olevista vahvuuksista ja mahdollisuuksista. Jo huomion kohdistamisella ja asioiden sanoiksi pukemisella on merkitystä. Olemassa oleva hyvä pääse kasvamaan, kukoistamaan ja leviämään.

Arvostava vuorovaikutus ja avoin ilmapiiri luovat hyvän pohjan innovaatioiden syntymiselle. Ilman virheitä ja kokeilua ei synny uutta. Epäonnistuminenkin voi olla askel eteenpäin. Hyvä työpaikka antaa mahdollisuuden kehittyä niin yksilönä kuin yhteisönäkin.

Kehittämistyön tavoitteissa kannattaa katse suunnata tulevaisuuteen: Miten varmistetaan jo kunnossa olevien asioiden säilyminen, ja kuinka tulevaisuuden haasteet voidaan kääntää mahdollisuuksiksi?

  • Käyttäjälähtöisyys
  • Aktiivisuutta ja osallisuutta edistävä toimintatapa
  • Tasavertainen dialogi ja kumppanuus
  • Avoimuuden ja luottamuksen ilmapiiri

    Kehittämisprojekti on tavoitteellinen prosessi, jossa tavoitteen ympärille kootaan kulloinkin tarvittavat toimijat. Ulkopuolisen asiantuntijan rooli on auttaa löytämään uusia näkökulmia sekä tukea prosessin tavoitteellista etenemistä. Kehittämisprojektin lähtökohtana on aina todellinen tarve, johon halutaan löytää ratkaisuja.

 

 
Terveyskunto Oy
Vahveropolku 9 F
02730 ESPOO
Gsm 050 66248
 
Työhyvinvointi pitää henkilökunnan vireänä