YRITYS PALVELUT MATERIAALIT REFERENSSIT YHTEYSTIEDOT
 
 
ALOITUSSIVULLE HISTORIA JA TAUSTA
 
 
TYÖHYVINVOINTIPALVELUT
KEHITTÄMISPROJEKTIT
KOULUTUS
HYVINVOINTIVALMENNUS
 
TOIMINTA-AJATUS
TAUSTA JA HISTORIA
ASIANTUNTIJAVERKOSTO
 
 
 
 
 
 
 


 
Kumppanuus
Työnilo
Yhdessä oppien ja kehittyen
Haasteista mahdollisuuksiin
Osallisuus ja kuulluksi tuleminen
Voimavarat ja vahvuudet
 

Terveyskunto Oy on työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämiseen erikoistunut vuonna 1995 perustettu yksityinen yritys. Yrityksen käynnistys ajoittui 90-luvun laman jälkeiseen aikaan. Yleisen taloudellisen tilanteen kohentuessa työpaikoilla oli kiinnostusta ja tarvetta panostaa henkilöstön hyvinvointiin, ja Terveyskunto Oy:n tarjoamille palveluille oli kysyntää.
Asiakkaitamme ovat vuosien varrella olleet useat yritykset ja kunnat, mm. Nokia Oyj ja konsernin eri yhtiöt, Espoon kaupunki, Fortum Oyj, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Danisco Oyj, Espoon työvoiman palvelukeskus ja Kauniaisten kaupunki. Vuosina 2009 -2011 toteutui Terveyskunto Oy:n johtama ja Tekesin rahoittama työelämän kehittämishanke ”Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella”. Hankkeeseen osallistui 9 vanhustenpalveluita tuottavaa yritystä. Pitkäaikaiset kumppanuudet sekä palveluiden ja yritystoiminnan jatkuva kehittäminen yhdessä asiakkaittemme kanssa ovat olleet merkittävä eteenpäin vievä tekijä.
Yrityksen tausta on työterveyshuollossa ( työfysioterapia), terveyden edistämisessä ja työkykyä ylläpitävässä toiminnassa. 2000- luvun alusta lähtien Terveyskunto Oy:n toimintaa on suunnattu yhä laaja-alaisempaan työelämän kehittämiseen. Vuosien varrella on syntynyt monipuolista osaamista, kokemusta ja näkemystä työelämän haasteiden tunnistamiseksi ja uusien mahdollisuuksien löytämiseksi. Mm. Innovaattori -koulutus (tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto) rohkaisi suuntaamaan vahvuuksia uudelleen.
Verkostomainen palvelujen tuottaminen yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa on mahdollistanut joustavan ja asiakkaan tarpeisiin vastaavan kokonaispalvelun ilman suuren organisaation ylläpitämisestä aiheutuvia kustannuksia.
Terveyskunto Oy on aina pyrkinyt vastaamaan työelämässä kulloinkin vallitseviin tarpeisiin ennakoivasti. Asiakaslähtöisyys ja hyvinvointi eivät ole vain sanoja paperilla, vaan ne toteutuvat aidosti arjen tekoina. Haluamme olla edelläkävijöitä ja rinnalla kulkijoita – olla kanssanne luomassa hyvän työn ja hyvän elämän edellytyksiä.

 

 

 
Terveyskunto Oy
Vahveropolku 9 F
02730 ESPOO
Gsm 050 66248
 
Työhyvinvointi pitää henkilökunnan vireänä