YRITYS PALVELUT MATERIAALIT REFERENSSIT YHTEYSTIEDOT
 
 
ALOITUSSIVULLE KEHITTÄMISPROJEKTIT
 
 
TYÖHYVINVOINTIPALVELUT
KEHITTÄMISPROJEKTIT
KOULUTUS
HYVINVOINTIVALMENNUS
 
TOIMINTA-AJATUS
TAUSTA JA HISTORIA
ASIANTUNTIJAVERKOSTO
 
 
 
 
 
 
 


 
Kumppanuus
Työnilo
Yhdessä oppien ja kehittyen
Haasteista mahdollisuuksiin
Osallisuus ja kuulluksi tuleminen
Voimavarat ja vahvuudet
 

Työhyvinvointipalveut Työhyvinvointipalvelut
Kehittämisprojektit Kehittämisprojektit
Hyvinvointivalmennus Hyvinvointivalmennus
Hyvinvointivalmennus Koulutus, materiaali tulossa


Yhdessä oppiminen ja kehittäminen tuovat yksilöiden ja organisaatioiden voimavarat laajemmin käyttöön: muodostuu yhteinen näkemys kehittämistarpeesta, tavoite kirkastuu, opitaan tasavertaista vuoropuhelua ja löydetään parempia tapoja toimia. Sujuva arki luo hyvinvointia.
Kehittämistyössä jo itse prosessi on usein arvokas, ja lisäksi tuloksena syntyy esimerkiksi uusia toimintatapoja, palveluita tai tuotteita. Opitaan arvioimaan nykytilannetta rakentavasti sekä löydetään ratkaisuja haasteisiin. Tärkeää kehittämistyössä on kyky tunnistaa olemassa olevat voimavarat ja mahdollisuudet.
Innovatiivisuus vaatii rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta: uskallusta ryhtyä johonkin, josta ei vielä ole varmuutta. Suurien asioiden ratkaiseminen vaatii näkökulman laajentamista ja avartamista.
Yleiset toimintaperiaatteet kehittämistyössä ovat:

  • Käyttäjälähtöisyys
  • Aktiivisuutta ja osallisuutta edistävä toimintatapa
  • Tasavertainen dialogi ja kumppanuus
  • Avoimuuden ja luottamuksen ilmapiiri

    Kehittämisprojekti on tavoitteellinen prosessi, jossa tavoitteen ympärille kootaan kulloinkin tarvittavat toimijat. Ulkopuolisen asiantuntijan rooli on auttaa löytämään uusia näkökulmia sekä tukea prosessin tavoitteellista etenemistä. Kehittämisprojektin lähtökohtana on aina todellinen tarve, johon halutaan löytää ratkaisuja.

 

 
Terveyskunto Oy
Vahveropolku 9 F
02730 ESPOO
Gsm 050 66248
 
Työhyvinvointi pitää henkilökunnan vireänä