YRITYS PALVELUT MATERIAALIT REFERENSSIT YHTEYSTIEDOT
 
 
ALOITUSSIVULLE TYÖN ILO
 
 
TYÖHYVINVOINTIPALVELUT
KEHITTÄMISPROJEKTIT
KOULUTUS
HYVINVOINTIVALMENNUS
 
TOIMINTA-AJATUS
TAUSTA JA HISTORIA
ASIANTUNTIJAVERKOSTO
 
 
 
 
 
 
 


 
Kumppanuus
Työnilo
Yhdessä oppien ja kehittyen
Haasteista mahdollisuuksiin
Osallisuus ja kuulluksi tuleminen
Voimavarat ja vahvuudet
 

Työn ilo näkyy asiakkaille hyvänä palveluna ja laatuna. Töihin on kiva mennä, ja siellä saa aikaiseksi jotain merkityksellistä. Työ on parhaimmillaan hyvinvoinnin lähde: mahdollisuus toteuttaa itseään, oppia uutta sekä kasvaa ihmisenä. Hyvä työ innostaa ja tuottaa onnistumisen kokemuksia.

Työstä voi nauttia vaikka se ei aina olisikaan pelkästään kivaa. Tärkeää on se, että voi ymmärtää oman panoksensa osana laajempaa kokonaisuutta. Ihminen voi hyvin kun hän saa olla kokonainen persoona niin työssä kuin vapaa-ajallaan. Mahdollisuus hyödyntää omia henkilökohtaisia voimavaroja, kokemusta ja osaamista myös ammattiroolin ulkopuolelta tuovat työhön sisältöä ja iloa.

Työn ilo syntyy ihmisen sisällä, mutta ulkoiset tekijät voivat joko edistää tai heikentää työssä viihtymistä. Kannustus ja tuki auttavat pitkälle. Osallisuus ja yhteisöllisyys laajentavat käytössä olevia voimavaroja.

Tärkeää on, että kokee voivansa tehdä työnsä hyvin. Ristiriidat tavoitteiden ja todellisuuden välillä kuormittavat. Aika ajoin on hyvä pysähtyä miettimään mitä tarkoitusta työssä palvellaan ja miten. Onko tavoitteena tehdä paljon suoritteita vai saada jotain aikaiseksi? Työ tuottaa iloa kun voi nähdä työnsä tuloksen.

 

 
Terveyskunto Oy
Vahveropolku 9 F
02730 ESPOO
Gsm 050 66248
 
Työhyvinvointi pitää henkilökunnan vireänä