YRITYS PALVELUT MATERIAALIT REFERENSSIT YHTEYSTIEDOT
 
 
ALOITUSSIVULLE YHDESSÄ OPPIEN JA KEHITTÄEN
 
 
TYÖHYVINVOINTIPALVELUT
KEHITTÄMISPROJEKTIT
KOULUTUS
HYVINVOINTIVALMENNUS
 
TOIMINTA-AJATUS
TAUSTA JA HISTORIA
ASIANTUNTIJAVERKOSTO
 
 
 
 
 
 
 


 
Kumppanuus
Työnilo
Yhdessä oppien ja kehittyen
Haasteista mahdollisuuksiin
Osallisuus ja kuulluksi tuleminen
Voimavarat ja vahvuudet
 

Yhdessä oppiminen ja kehittäminen lisäävät osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä. Parhaimmillaan yhteiskehittäminen rakentaa työyhteisöä, ja mahdollistaa monimutkaistenkin asioiden ratkomisen. Asiantuntijuus ja vastuu kehittämisestä eivät jää yksille hartioille, vaan jokaisella on sekä mahdollisuus että vastuu vaikuttaa itseä koskeviin asioihin.

Kehittämistyössä jo itse prosessi on merkityksellinen - se antaa mahdollisuuden harjoitella vuoropuhelua ja yhteistoimintaa. Yhteinen näkemys muodostuu vähitellen vuoropuhelun kautta, ja kokonaisuus on helpompi hahmottaa kun kaikilla on sama tieto asioista.  
Yhteiskehittäminen lisää avoimuutta ja luottamusta.

Kun kehittämistyö lähtee asianomaisten tarpeista ja resursseista, osallistujat voivat omaksua sen, mikä sillä hetkellä on mahdollista.  Tavoitteet muodostuvat oikein mitoitetuksi ja innostaviksi.

Oppimista tapahtuu yhä enemmän erilaisissa verkostoissa. Verkostoituminen tarjoaa mahdollisuuden laajentaa asiantuntemusta ja näkemystä yli rajojen. Kaikkea ei tarvitse eikä voikaan osata itse, vaan yhteistyöverkostot mahdollistavat tarvittavan osaaminen ja asiantuntemuksen jakamisen joustavasti.

 

 
Terveyskunto Oy
Vahveropolku 9 F
02730 ESPOO
Gsm 050 66248
 
Työhyvinvointi pitää henkilökunnan vireänä