YRITYS PALVELUT MATERIAALIT REFERENSSIT YHTEYSTIEDOT
 
 
ALOITUSSIVULLE OSALLISUUS JA KUULLUKSI TULEMINEN
 
 
TYÖHYVINVOINTIPALVELUT
KEHITTÄMISPROJEKTIT
KOULUTUS
HYVINVOINTIVALMENNUS
 
TOIMINTA-AJATUS
TAUSTA JA HISTORIA
ASIANTUNTIJAVERKOSTO
 
 
 
 
 
 
 


 
Kumppanuus
Työnilo
Yhdessä oppien ja kehittyen
Haasteista mahdollisuuksiin
Osallisuus ja kuulluksi tuleminen
Voimavarat ja vahvuudet
 

Osallisuus ja kuulluksi tuleminen mahdollistavat olemassa olevien voimavarojen laajemman käytön yhteisten tavoitteiden hyväksi. Ihminen voi olla oman elämänsä subjekti ja aktiivinen toimija.  Kokemus omasta roolista osana kokonaisuutta luo merkityksellisyyttä.

Osallistava työtapa voi tuntua haasteelliselta kaikille osapuolille: sekä vastuun antaminen että vastaanottaminen voi olla vaikeaa. Pysyvä ja sisäistynyt muutos vaatii jokaiselta omakohtaista pohdintaa ja osallistumista. ”Ylhäältä annettu” siirtyy harvoin käytännön toiminnaksi. Kun ihmiset saavat osallistua, toiminta ja kehitys ohjautuvat olemassa olevista tarpeista ja lähtökohdista. Todelliset arvot, toimintatavat ja yrityskuva syntyvät työpaikan sisältä.

Jokainen toivoo tulevansa kuulluksi, ja voivansa vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.  Kuulluksi tuleminen avaa oven yhteistyölle, ja läsnäolo on kaiken vuorovaikutuksen perusta. Voidakseen kuulla toista on ensin oltava läsnä omassa itsessään. Tämä vaatii pysähtymistä ja tässä hetkessä elämistä.

Hyvässä työyhteisössä jokaisella on oma tärkeä roolinsa osana kokonaisuutta. Yhteinen tavoite ohjaa toimintaa, ja kokonaisuus on enemmän kuin yksittäisten osien summa.

 

 
Terveyskunto Oy
Vahveropolku 9 F
02730 ESPOO
Gsm 050 66248
 
Työhyvinvointi pitää henkilökunnan vireänä