YRITYS PALVELUT MATERIAALIT REFERENSSIT YHTEYSTIEDOT
 
 
ALOITUSSIVULLE VOIMAVARAT JA VAHVUUDET
 
 
TYÖHYVINVOINTIPALVELUT
KEHITTÄMISPROJEKTIT
KOULUTUS
HYVINVOINTIVALMENNUS
 
TOIMINTA-AJATUS
TAUSTA JA HISTORIA
ASIANTUNTIJAVERKOSTO
 
 
 
 
 
 
 


 
Kumppanuus
Työnilo
Yhdessä oppien ja kehittyen
Haasteista mahdollisuuksiin
Osallisuus ja kuulluksi tuleminen
Voimavarat ja vahvuudet
 

Voimavarojen ja vahvuuksien tiedostaminen luo mahdollisuuksia. Se tuo piilevätkin resurssit yhteiseen käyttöön. Vahvuuksien tiedostaminen antaa rohkeutta avautua tasavertaiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Jokaisen panos on arvokas.

Ammattiosaamisen lisäksi ihmisillä on paljon henkilökohtaista osaamista ja kokemusta. Omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden hyödyntämisen mahdollisuus luo iloa ja innostusta työhön sekä kasvattaa työpaikan resursseja. Syntyy arjen innovaatioita.

Huomion kiinnittäminen voimavaroihin ravitsee ja auttaa jo olemassa olevaa hyvää leviämään yhä laajemmalle. Osallisuus lisää luottamusta ja yhteenkuuluvuutta, ja yhteisön jäsenistä tulee aktiivisia ja vastuullisia toimijoita. Jokainen saa vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Kehittämistyön ei välttämättä tarvitse lähteä ongelmista. Haasteiden ratkaisemisen lisäksi on hyvä huomata, että asiat voivat olla hyvinkin. Jo olemassa olevien vahvuuksien yhteisesti tiedostaminen luo hyvinvointia.

 

 
Terveyskunto Oy
Vahveropolku 9 F
02730 ESPOO
Gsm 050 66248
 
Työhyvinvointi pitää henkilökunnan vireänä