YRITYS PALVELUT MATERIAALIT REFERENSSIT YHTEYSTIEDOT
 
 
ALOITUSSIVULLE KUMPPANUUS
 
 
TYÖHYVINVOINTIPALVELUT
KEHITTÄMISPROJEKTIT
KOULUTUS
HYVINVOINTIVALMENNUS
 
TOIMINTA-AJATUS
TAUSTA JA HISTORIA
ASIANTUNTIJAVERKOSTO
 
 
 
 
 
 
 


 
Kumppanuus
Työnilo
Yhdessä oppien ja kehittyen
Haasteista mahdollisuuksiin
Osallisuus ja kuulluksi tuleminen
Voimavarat ja vahvuudet
 

Tasavertainen kumppanuus luo edellytykset yhteistyölle ja kehittämiselle. Pitkällä aikavälillä kaikki voittavat, kun yhteistyö on kestävällä pohjalla. Oman edun tavoittelun sijaan tärkeää on kokonaisuus, ja se kuinka omat ratkaisut vaikuttavat myös toisten hyvinvointiin. Reilu ja vastuullinen kumppanuus tukevat kestävää kehitystä.

Työelämän pirstaleisuus, koveneva kilpailu ja oman aseman puolustaminen vaikeuttavat yhteistyötä erityisesti rajapinnoissa. Tulevaisuuden monitahoisia haasteita ei kukaan pysty ratkaisemaan yksin, vaan tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä yli rajojen. Kokonaisuus voi olla vahva ja toimintakykyinen pitkällä aikavälillä vain, jos sen kaikki osat voivat hyvin.

Tarvitaan yhdessä oppimista, kehittämistä ja avointa vuorovaikutusta. Win-win kumppanuus on hyvä pohja yhteistyölle kaikilla tasoilla. Toimivat ja kestävät palveluketjut ovat niin asiakkaiden, työntekijöiden kuin organisaatioidenkin etu.

 

 
Terveyskunto Oy
Vahveropolku 9 F
02730 ESPOO
Gsm 050 66248
 
Työhyvinvointi pitää henkilökunnan vireänä